e-LV (Archives Numériques de l’École de Lvov et de Varsovie) jest projektem Archives Poincaré, Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie (UMR 7117), CNRS/Université de Lorraine.

Strona elv-akt.net zawiera archiwum cyfrowe rękopisów i druków zarówno samego Twardowskiego, jak i myślicieli z kręgów jego Szkoły.

Archiwum e-LV jest również platformą badań i wymiany informacji w dziedzinie polskiej filozofii analitycznej i elektronicznym wydawnictwem (XML/TEI).

Wybierz język

Dostęp do archiwum

Aby mieć dostęp do Archiwum e-LV i otrzymywać aktualności, zostań uprzywilejowanym czytelnikiem

Jak nas cytować

Na karcie każdego archiwum elektronicznego znajduje się odnośnik bibliograficzny, zgodny z normami francuskimi i pozwalający na poprawne cytowanie referencji dokumentu.

Szukaj

Thematic search

Album

Cyfrowe Archiwum Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Cyfrowe Archiwum Kazimierza Twardowskiego zostało stworzone w ramach projektu  Projekt ELV, kierowanego przez W. Miśkiwicz (CNRS – Państwowe Centrum Badań Naukowych) przy Instytucie Historii i Filozofii Nauk i Technik (IHPST – Université Paris 1/ CNRS/ ENS – Uniwersytet Paryż 1, Sorbona ).Strona wydawana jest przez W.Miskiewicz i A.Roulois (ITA/CNRS)

Projekt ELV (« elv » - « Ecole Lvov-Varsovie » wyznaczył sobie za cel trzy główne zadania :

  1. Stworzenie i rozwijanie strony internetowej zawierającej się zeskanowane rękopisy Kazimierza Twardowskiego oraz jego uczniów, których orginały zlożone są w bibliotece IFiS ;
  2. Aktywność wydawnicza ;
  3. Rozwój infrastruktury badań naukowych poświęconych Szkole Lwowsko Warszawskiej we wszystkich jej aspektach.

Jako przedsięwzięcie archiwistyczne, Projekt ELV zajmuje się wszystkimi etapami procesu udostępnienia badaczom rękopisów filozoficznych. Począwszy od ich odnalezienia, poprzez uporzadkowanie i zeskanowanie a skończywszy na udostępnieniu ich na stronie po uprzednim skatalogowaniu zgodnie z obowiazującymi normami europejskimi. Zajmujemy się również zarządzaniem strony oraz kont użytkowników, którzy po uprzednim wypełnieniu i podpisaniu formularza oraz zapoznaniu się z prawami autorskimi dotyczącymi archiwum, otrzymują kod dostępu pozwalający na kopiowanie wybranych dokumentów w celach wyłącznie naukowych :
http://www.archiwum.wfis.uw.edu.pl/bibfis/

Editions e-LV jako wydawnictwo cyfrowe ma za zadanie krytyczne wydawanie i tłumaczenie rękopisów zarchiwizowanych na stronie ELV. Z punktu widzenia instytucjonalnego możemy porównać naszą działalność wydawniczą z innymi wydawnictwami naukowymi. W skład rady naukowej strony Édition elv-akt wchodzą: A. Betti (FU Amsterdams), J. Dubucs (CNRS/ Dyrektor IHPST), J. Jadacki (IFiS UW), J.Migasiński (Dziekan wydziału SHS UW), R. Pouivet (Uniwersytet w Nancy), J. Woleński (UJ Kraków ), E.Wasilewski (Wilno) oraz W. Miskiewicz (CNRS/IHPST).

Wydawnictwo e-LV stawia sobie za cel krytyczne wydawanie i tłumaczenie archiwów zgodne z obowiązującymi normami wydawniczymi i technicznymi XML/TEI. Jako takie, wydawnictwo to uwzględnia ograniczenia ale i również zalety jakie przedstawia dla badań naukowych dokument elektroniczny.

Inną orginalną cechą naszych archiwów jest fakt że pozwalą one wybranym użytkownikom, których kompetencje w badaniach nad Szkołą Lwowsko Warszawską zostaną uznane przez Radę Naukową, dodawać (w formie hypertekstu) komentarze i adnotacje pod rękopisami będącymi obiektem ich badań. W ten sposób każdy udostępniony na stronie dokument może zostać wzbogacony o cenne uwagi znwców tematu, dostepne następnie dla pozostałych czytelników.

Bazą instytucjonalną Archiwum ELV jako międzynarodowej platformy, do której zadań należy popieranie badań naukowych nad polską filozofią analityczną, jest paryski instytut IHPST. W ramach Projektu ELV-AKT organizowane są w IHPST konferencje, warsztaty, składane są projekty europejskie (FP 7).

Geneza IHPST sięga początku lat trzydziestych, kiedy to powstał (28 lutego 1932 roku) Institut d'histoire des sciences. Jego pierwszym dyrektorem był Abel Rey, profesor Sorbony na katedrze Historii filozofii w jej związkach z nauką. Wśród jego następcow warto wymienić: G. Bachelard'a, G.s Canguilhem'a, S. Bachelard, J. Bouveresse, F. Dagognet... W 1935 roku, Instytut związany wówczas z pięcioma paryskimi fakultetami,  instaluje się wraz ze swą pięciotysięczną biblioteką pod obecnym adresem - 13 rue du Four w szóstej dzielnicy Paryża.  W okresie przed II wojną światową Instytut prowadził bardzo ożywioną działalność naukową. Wśrod naukowców z nim związanych należy wymienić Louis de Broglie, Léon Brillouin, Elie Cartan, Jean Perrin, Paul Langevin, wśród filozofów -  Emile Bréhier, Léon Brunschvicg, Etienne Gilson, Alexandre Koyré, André Lalande, Léon Robin. W 1935 roku Instytut współorganizuje Congrès international de philosophie scientifique w którym uczestniczyła liczna delegacja polska.  Swą aktualną postać IHPST przybiera pod kierownictwem J. Dubucs'a  w roku 2002, poprzez połączenie Instytutu z ekipą  Philosophie des Sciences  CNRSu (UMR 8590). Aktualnie IHPST jest zwązany z Uniwersytetem Paris 1 Panthéon - Sorbonne, Centre national de la recherche scientifique et l'École normale supérieure (Paris).

Od czasów Międzynarodowego Kongresu Filozofii Naukowej IHPST jest uznanym ośrodkiem studiów nad filozofią Koła Wiedeńskiego.  Od lat też rue du Four  przyciąga specjalistów logiki polskiej. Rozwijając Program ELV IHPST poszerza swoją aktywność na całość Szkoły Lwowsko-Warszawskiej niesłusznie sprowadzanej w szerokich kręgach uniwesyteckich a to wyłącznie do logiki a to do szeroko pojętej filozofii austriackiej.  Filozoficznym zamierzeniem Projektu ELV jest pokazanie bogactwa, oryginalności i zastanawiającej aktualności tego po części zapoznanego dorobku paru pokoleń spadkobierców Twardowskiego, którzy zarówno pod względem osobistym jak i zawodowym zostali ciężko naznaczeni przez historię XX wieku.

Home page | Sign up | KONTAKT | Terms and conditions | Legal notice | Members area | Private area
© ELV-AKT, 2007-2024.
Dernière mise à jour : Niedziela 14 lipiec 2024