e-LV (Archives Numériques de l’École de Lvov et de Varsovie) jest projektem Archives Poincaré, Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie (UMR 7117), CNRS/Université de Lorraine.

Strona elv-akt.net zawiera archiwum cyfrowe rękopisów i druków zarówno samego Twardowskiego, jak i myślicieli z kręgów jego Szkoły.

Archiwum e-LV jest również platformą badań i wymiany informacji w dziedzinie polskiej filozofii analitycznej i elektronicznym wydawnictwem (XML/TEI).

Wybierz język

Dostęp do archiwum

Aby mieć dostęp do Archiwum e-LV i otrzymywać aktualności, zostań uprzywilejowanym czytelnikiem

Jak nas cytować

Na karcie każdego archiwum elektronicznego znajduje się odnośnik bibliograficzny, zgodny z normami francuskimi i pozwalający na poprawne cytowanie referencji dokumentu.

Szukaj

Thematic search

Album

Varsovie 2007

Szkoła Lwowsko-Warszawska

Kazimierz Twardowski (1866 - 1938) i jego szkoła

Kazimierz Twardowski – kluczowa postać polskiej filozofii pierwszej połowy XX wieku. Urodzony w Wiedniu uczeń i przyjaciel Brentany, Twardowski zostaje mianowany w 1895 roku profesorem na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie – podczas swojej trzydziestoletniej działalności – kształci wiele pokoleń polskich filozofów. Aktywnie uczestniczy w odnowie polskiego systemu edukacji po 1918 roku.

Od wielu już lat, liczni uczniowie Twardowskiego są przedmiotem badań naukowych na całym świecie, (Łukasiewicz, Leśniewski, Tarski, Kotarbinski, Ajdukiewicz, Ingarden). Również jego szkoła, jako taka staje się coraz bardziej tematem sama w sobie, dzedziną ciągle jeszcze poszukującą jednoznacznej nazwy: Szkoła Lwowsko-Warszawska, Lwowsko – Warszawska Szkoła logiczno- filozoficzna, Lwowsko – Warszawska Szkoła logiczno- matematyczna czy też Polska Szkoła analityczna.

Pomimo szeroko podzielanej postawy pozytywistycznej (Kotarbiński: „Trudno jest komuś w miarę rozumnemu i filozofującemu nie być pozytywistą”) oraz pewnego wspólnego tła filozoficznego (postbrentańskie źródla, antypsychologizm, krytyka relatywizmu w prawdzie, rola języka czy jeszcze – po sformułowaniu jej przez Tarskiego – semantyczna teoria prawdy) , pomimo koncentracji na logice, semantyce i metodologii nauk, mimo wspólnego ideału filozofii naukowej i pewnego wspólnego stylu pracy filozoficznej ( logiczna weryfikacja argumentów, modelizacja, odrzucenie wielkich syntez, poczucie etycznej odpowiedzialności filozofa), Szkoła Lwowsko – Warszawska daleka jest od monolityzmu i charakteryzuje się ogromną różnorodnością filozoficzną, nie wykluczjąc np. możliwości badań ontologicznych, szczególnie w stosunku do problemów jakie stawia wspólczesna nauka (fizyka i biologia). Wraz z Woleńskim przywołującym tu na pomoc Wittgensteina można powiedzieć, źe "termin szkoła lwowsko-warszawska jest terminem rodzinowym, oznaczającym swój desygnat nie wedle jednej cechy, ale wedle sieci krzyżujących się podobieństw".

Artykuł Jana Woleńskiego

Home page | Sign up | KONTAKT | Terms and conditions | Legal notice | Members area | Private area
© ELV-AKT, 2007-2024.
Dernière mise à jour : Wtorek 25 czerwiec 2024