Warning: constant(): Couldn't find constant ATELIERS_ in /sites/elvakt/www/web_main/recherches/ateliers.php on line 89

e-LV (Archives Numériques de l’École de Lvov et de Varsovie) jest projektem Archives Poincaré, Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie (UMR 7117), CNRS/Université de Lorraine.

Strona elv-akt.net zawiera archiwum cyfrowe rękopisów i druków zarówno samego Twardowskiego, jak i myślicieli z kręgów jego Szkoły.

Archiwum e-LV jest również platformą badań i wymiany informacji w dziedzinie polskiej filozofii analitycznej i elektronicznym wydawnictwem (XML/TEI).

Wybierz język

Dostęp do archiwum

Aby mieć dostęp do Archiwum e-LV i otrzymywać aktualności, zostań uprzywilejowanym czytelnikiem

Jak nas cytować

Na karcie każdego archiwum elektronicznego znajduje się odnośnik bibliograficzny, zgodny z normami francuskimi i pozwalający na poprawne cytowanie referencji dokumentu.

Szukaj

Thematic search

L'objet de l'expérience esthétique est-il identique à un élément du monde réel ?

Sobota 20 maj 2006

R. Pouivet (U. de Nancy) et Brian Hill (IHPST)

L'atelier a été focalisé sur la théorie des objets esthétiques de R. Ingarden et illustré par la présentation de l'oeuvre de F. Varini.

Back to the menu of the research activities

Powrót do strony głównej

Poprzednia strona

Home page | Sign up | KONTAKT | Terms and conditions | Legal notice | Members area | Private area
© ELV-AKT, 2007-2024.
Dernière mise à jour : Niedziela 14 lipiec 2024