e-LV (Archives Numériques de l’École de Lvov et de Varsovie) jest projektem Archives Poincaré, Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie (UMR 7117), CNRS/Université de Lorraine.

Strona elv-akt.net zawiera archiwum cyfrowe rękopisów i druków zarówno samego Twardowskiego, jak i myślicieli z kręgów jego Szkoły.

Archiwum e-LV jest również platformą badań i wymiany informacji w dziedzinie polskiej filozofii analitycznej i elektronicznym wydawnictwem (XML/TEI).

Wybierz język

Dostęp do archiwum

Aby mieć dostęp do Archiwum e-LV i otrzymywać aktualności, zostań uprzywilejowanym czytelnikiem

Jak nas cytować

Na karcie każdego archiwum elektronicznego znajduje się odnośnik bibliograficzny, zgodny z normami francuskimi i pozwalający na poprawne cytowanie referencji dokumentu.

Szukaj

Thematic search

Prace dyplomowe

Pour encourager l'exploitation académique du corpus ELV, nous avons plaisir d'annoncer la création de la "Subvention ELV". Les premières sont attribuées à :
1) Aleksandra Gabrysiak (INALCO), pour un M2 consacré à l'édition (transcription XML/TEI, traduction en français) de "Psychologia pożądań i woli" (AKT P12,3), sous la direction de Prof. M. Nowotny ;
2) Anna Ciecko (Paris 4), pour un M1 consacré à l'édition (transcription XML/TEI, traduction en français) de "Franciszek Brentano" (AKT P04,3), sous la direction de Prof. F. Corblin.

Type : Doctorat
Imię : Jindrich
Nazwisko : Cerny
Title : Le conventionnalisme et la théorie de la signification dans Ecole de Lvov et Varsovie
Supervisors : Jacques P. DUBUCS. Co-directrice Wioletta MISKIEWICZ
Sign up : Inscription en thèse en 2006 à Paris-1
Website : http://www-ihpst.univ-paris1.fr/jcerny

Back to the menu of the research activities

Powrót do strony głównej

Poprzednia strona

Home page | Sign up | KONTAKT | Terms and conditions | Legal notice | Members area | Private area
© ELV-AKT, 2007-2024.
Dernière mise à jour : Niedziela 14 lipiec 2024