e-LV (Archives Numériques de l’École de Lvov et de Varsovie) jest projektem Archives Poincaré, Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie (UMR 7117), CNRS/Université de Lorraine.

Strona elv-akt.net zawiera archiwum cyfrowe rękopisów i druków zarówno samego Twardowskiego, jak i myślicieli z kręgów jego Szkoły.

Archiwum e-LV jest również platformą badań i wymiany informacji w dziedzinie polskiej filozofii analitycznej i elektronicznym wydawnictwem (XML/TEI).

Wybierz język

Dostęp do archiwum

Aby mieć dostęp do Archiwum e-LV i otrzymywać aktualności, zostań uprzywilejowanym czytelnikiem

Jak nas cytować

Na karcie każdego archiwum elektronicznego znajduje się odnośnik bibliograficzny, zgodny z normami francuskimi i pozwalający na poprawne cytowanie referencji dokumentu.

Szukaj

Thematic search

Album

Signature de la convention Elv-Akt : Varsovie le 22 juillet 2005

BADANIA

Dziedzina

  • Badania nad polską filozofią analityczną i jej związkami ze spuścizną Brentany, z pozytywizmem wiedeńskim i z fenomenologią Husserl'a.
  • Badanie tradycji racjonalizmu logicznego w filozofii nauk a szczególnie w naukach humanistycznych.
  • Badania nad polskimi źródłami wspólczesnej logiki.
  • Analiza związków między historią logiki a filozofią logiki.
  • Prace nad rozwojem i zastosowaniem w filozofii nowych technik archiwizacji i edycji elektronicznej XML-TEI

Naukowy autorytet polskiej logiki jest uznawany powszechnie. Od lat prowadzone są też prace, zarówno na uniwersytetach jak i w innych kręgach wyspecjalizowanych w tradycji Brenrtany i w - szeroko pojętej - filozofii austriackiej, nad niektórymi aspektami polskiej filozofii międzywojennej i nad samym Twardowskim, którego praca habilitacyjna p.t. Vom Gegenstand une Inhalt der Vorstellungen była w pewnym sensie filozoficznym bestsellerem końca XIX wieku.

W tym kontekście jest oczywiste, że udostępnienie badaczom - jako pierwszej fali archiwalnej naszych zbiorów - roboczych tekstów Twardowskiego i jego korespondencji zawodowej jest wydarzeniem znacznej wagi.

Chcemy skorzystać z okazji, jaką jest włączenie do obiegu akademickiego tego, co prawdopodobnie jest ostatnim wielkim zbiorem archiwów filozoficznych XX wieku, aby ukazać właściwy obraz środowiska, którego Twardowski był inicjatorem i główą postacią. Liczne są powody dla których ani ludzie, ani prace członków tego środowska nie doczekały się jeszcze należytego uznania. Zabójstwa, emigracja, zniszczenie oraz materialna i ideologiczna destrukcja nie oszczędziła ani filozofów ani ich myśli. Dzisiaj możemy wskrzesić przynajmniej idee.

Archiwum e-LV stawia sobie za cel za cel jak najszersze propagowanie bogactwa filozoficznego Szkoły Lwowsko – Warszawskiej, jej nieznanych dotąd aspektów i jej ideału filozofii naukowej.

Powrót do strony głównej

Poprzednia strona

Home page | Sign up | KONTAKT | Terms and conditions | Legal notice | Members area | Private area
© ELV-AKT, 2007-2023.
Dernière mise à jour : Sobota 09 grudzień 2023