Rola Koła Filozoficznego Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w działalności środowiska filozoficznego Eugeniusz Wasilewski Philosophy Mail Lvov-Warsaw School "Zbliżenia", Wspópraca naukowców i artystów Ślaska i Wileńszczyzny, pod redakcją Artura Starczewskiego, Katowice 2007 CNRS Wioletta Miskiewicz Połączone Biblioteki WFiS UW Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques, IHPST UMR 8590 Wioletta Miskiewicz Created: 2009-07-21 ; Modified: 2009-07-21 ; Issued: 2007 text application/pdf text/plain http://www.elv-akt.net/ressources/archives.php?id_archive=242 http://www.elv-akt.net/fichiers/archives/eugeniusz_wasilewski/publications/242_rola_kola_filozoficznego_studentow_uniwersytetu_stefana_batorego_w_wilnie_w_dzialalnosci_srodowiska_filozoficznego.pdf ELV EWA 01 001-024 Polonais 20th century Available by Subscription. See http://www.elv-akt.net