e-LV (Archives Numériques de l’École de Lvov et de Varsovie) jest projektem Archives Poincaré, Laboratoire d’Histoire des Sciences et de Philosophie (UMR 7117), CNRS/Université de Lorraine.

Strona elv-akt.net zawiera archiwum cyfrowe rękopisów i druków zarówno samego Twardowskiego, jak i myślicieli z kręgów jego Szkoły.

Archiwum e-LV jest również platformą badań i wymiany informacji w dziedzinie polskiej filozofii analitycznej i elektronicznym wydawnictwem (XML/TEI).

Wybierz język

Dostęp do archiwum

Aby mieć dostęp do Archiwum e-LV i otrzymywać aktualności, zostań uprzywilejowanym czytelnikiem

Jak nas cytować

Na karcie każdego archiwum elektronicznego znajduje się odnośnik bibliograficzny, zgodny z normami francuskimi i pozwalający na poprawne cytowanie referencji dokumentu.

Szukaj

Thematic search

Album

Rola nauk filozoficznych w kształtowaniu osobowości studenta i pracownika naukowego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Referencje bibliograficzne

Wasilewski, Eugeniusz
???? Rola nauk filozoficznych w kształtowaniu osobowości studenta i pracownika naukowego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Wasilewski, Eugeniusz, W. Miskiewicz (éd.), Paris : Éditions e-LV, 2009. Dostępny pod adresem : <http://www.elv-akt.net/ressources/archives.php?id_archive=247> (Ostatnia wizyta 2023-05-28)

Catalogue : Publications
Author : Wasilewski, Eugeniusz
Publishing date : 2003
Language of the document : Polish
Number of pages : 8
Description : Rozdział publikacji pt."Prawa i wolności człowieka w edukacji demokratycznego państwa", Teoria i jej zastosowanie, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wilno 27 28 maja 2002 pod redakcją Ryszarda Rosy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003
Type : text
Format : text/plain, application/pdf
Storage location : IHPST
Source : ELV EWA 06 001-008
Owner of the document : WM
Keywords :
Identifier : http://www.elv-akt.net/ressources/archives.php?id_archive=247
RDF version RDF version

Download the document (5.95 Mo)

Powrót do strony głównej

Poprzednia strona

Home page | Sign up | KONTAKT | Terms and conditions | Legal notice | Members area | Private area
© ELV-AKT, 2007-2023.
Dernière mise à jour : Niedziela 28 maj 2023