Rola nauk filozoficznych w kształtowaniu osobowości studenta i pracownika naukowego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Eugeniusz Wasilewski Philosophy Mail Lvov-Warsaw School Rozdział publikacji pt."Prawa i wolności człowieka w edukacji demokratycznego państwa", Teoria i jej zastosowanie, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wilno 27 28 maja 2002 pod redakcją Ryszarda Rosy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003 CNRS Wioletta Miskiewicz Połączone Biblioteki WFiS UW Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques, IHPST UMR 8590 Wioletta Miskiewicz Created: 2009-07-22 ; Modified: 2009-07-23 ; Issued: 2003 text application/pdf text/plain http://www.elv-akt.net/ressources/archives.php?id_archive=247 http://www.elv-akt.net/fichiers/archives/eugeniusz_wasilewski/publications/247_rola_nauk_filozoficznych_w_ksztaltowaniu_osobowosci_studenta_i_pracownika_naukowego_uniwersytetu_stefana_batorego_w_wilnie.pdf ELV EWA 06 001-008 Polonais 20th century Available by Subscription. See http://www.elv-akt.net